Aangekomen in Nederland

Aangekomen in Nederland

Wanneer U bent aangekomen in Nederland dient u zich zo snel mogelijk in Ter Apel aan te melden om in Nederland bescherming te krijgen.

Bij aankomst in Nederland krijgt u te maken met de volgende stappen:

  • Aanmelding IND Registratie bij de vreemdelingenpolitie
  • TBC en medisch onderzoek
  • Doorlopen algemene asielprocedure (zie video onderin)

U zult één van de volgende beslissingen ontvangen:

  • U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
  • De IND heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen
  • U krijgt geen verblijfsvergunning

Als u een asielaanvraag heeft gedaan.

De asielaanvraag kan een paar weken tot een paar maanden duren. Na de asielaanvraag krijgt u een beslissing. U mag in Nederland blijven of u mag niet in Nederland blijven.

Wij adviseren u:

  • Tijdens uw verhoor met de vreemdelingenpolitie duidelijk te zijn in uw antwoorden. Zo voorkomt u mogelijk problemen voor later.
  • Zorg dat u alle belangrijke documenten van uzelf en uw gezinsleden bij u heeft. Zoals geboorte-, doop- en trouwaktes.

In de volgende video kunt u de procedure stap voor stap volgen.

Deze video is gemaakt door Vluchtelingenwerk Nederland en alle rechten behoren tot hun.
Indien u meer wilt weten over deze video, kunt u zich richten tot vluchtelingenwerk Nederland.

In Stap 1 leest u meer over uw verblijf in het AZC