Basisonderwijs

Basisonderwijs

BasisOnderwijs

In Nederland gaan kinderen vanaf 4 jaar naar school. Zij zijn leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar. Dit betekent dat kinderen in die leeftijd verplicht naar school moeten.

In Hilversum gaan leerlingen 4 tot 12 jaar die nog geen Nederlands spreken eerst een jaar naar de COBO. Dit is een school waar het Nederlands leren spreken en begrijpen een groot onderdeel van de lesaanbod is. Zodra de leerling voldoende Nederlands beheerst kan het naar school gaan in de buurt van waar het woont.

Leerlingen vanaf 12 jaar, die nog geen Nederlands spreken kunnen aangemeld worden bij het ISK het Gooi. Ook daar zal eerst de Nederlandse taal spreken, lezen en begrijpen het lesaanbod beheersen zodat de leerling zo snel mogelijk kan doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Aanmelding:

U meldt zich eerst aan bij de school in de buurt. Dit is de stamschool. Deze school houdt een plekje voor uw kind vrij voor als het klaar is met de COBO. Daarna meldt u zich aan bij de COBO.

Onderwijs in Nederland:

In Nederland heeft u als ouder een vrije schoolkeuze. U kunt zelf kiezen op welke school uw kind het onderwijs kan krijgen wat bij uw kind past. Scholen moeten allemaal werken aan dezelfde kerndoelen maar hoe zij dit doen en via welke methodiek mag de school zelf kiezen.

Daarom is het voor u als ouder, altijd goed om op meerdere scholen te gaan kijken tijdens de openschooldagen. Dan krijgt u een beeld hoe het er aan toe gaat, en krijgt u een eerste indruk van de basisschool. Het is van belang dat u een goed gevoel heeft bij een school. Eenmaal uw kind op een school aangemeld, is het beter dat het kind dan ook de school afmaakt.

Het van school veranderen tussentijds veroorzaakt namelijk vaak veel problemen, voor zowel uw kind als voor u als ouder.