Budgetcoach

Budgetcoach

Zodra statushouders verhuizen vanuit het AZC naar hun nieuwe woning ontvangen zij een bijstandsuitkering. Om hun huis in te richten krijgen zij een inrichtingskrediet waardoor zij al starten met een schuld. Omdat besloten is dat elke vluchteling nu zelf zijn inburgering moet betalen zullen zij hiervoor een schuld moeten aangaan bij DUO. Tel daarbij nog de kosten van gezinshereniging op wat maakt dat zij al starten met een schuldenlast van gemiddeld 12.000 euro.

Uit een klein onderzoek naar de klantreis van statushouders is gebleken dat zodra zij de gemeente binnenkomen zij de complexiteit van de Nederlandse regels, het financiële stelsel en voor hen enorme papierwinkel vaak als een doolhof ervaren.

Zelfs als een statushouder al is ingeburgerd, hebben ze moeite om zelf hun financiën te beheren. Vaak gaat het mis bij de overgang van uitkering naar studiefinanciering of naar betaald werk. Dit komt het meeste voor bij  jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.

Waar helpen wij u mee?

  • Samen de papieren ordenen in een map met tabbladen (Vaste lasten, Variabele lasten, Huishoudelijke uitgaves, sparen )
  • Overzicht maken van inkomsten en uitgaven
  • Geven van tips hoe je kunt besparen (Boodschappen en reiskosten, abonnementskosten energie, gsm, internet, ziektekosten )
  • leren plannen van uitgaven en een administratie bijhouden
  • Leren omgaan met een digitale betaalomgeving
  • Samen met u toeslagen aanvragen
  • Uitleggen welke financiële voorzieningen er zijn en waar u recht op heeft
  • U helpen bij een betalingsregeling
  • Nazorg indien gewenst

Wij willen u er wel op wijzen dat wij alleen bij kleine en eenvoudige hulpverzoeken ondersteuning kunnen bieden. Voor grote en structurele schulden verwijzen wij u door naar de gemeente of andere hulpverleners.

In dit voorbeeld kunt u zien hoe wij een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven.
De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief, en dienen als voorbeeld.

Wilt u meer informatie over budgetcoaching of wilt u hulp aanvragen stuurt u een e-mail aan Marcel Pollack dan zal hij contact met u opnemen.