Burgerzaken

Burgerzaken

Burgerzaken

Bij burgerzaken Hilversum kunt u terecht voor alle gemeentelijke zaken zoals het aanvragen van een nieuw paspoort of rijbewijs maar ook voor trouwen of verhuizen.

Burgerzaken

Het is de taak van uw gemeente om al deze zaken bij te houden. U kunt hier ook terecht voor uw paspoort, uw identiteitskaart en uw rijbewijs, maar ook als er iemand is overleden of er een melding gedaan moet worden van een nieuwe baby. Hieronder staan de meeste burgerzaken op een rij voor meer burgerzaken verwijzen wij u door naar de website van gemeente Hilversum:

 • Vluchtelingenpaspoort
 • Verhuizen
 • Kwijtschelding
 • Trouwen
 • Overlijden
 • Geboorte

Vluchtelingenpaspoort

Omdat u een verblijfsvergunning bepaalde tijd heeft, kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. Dit is net zoals een normaal paspoort geldig in alle landen, behalve uw land van herkomst. Hij is maximaal 5 jaar geldig of afhankelijk van uw verblijfsduur. Na de aanvraag moet het paspoort binnen 3 maanden worden opgehaald. Dit mag alleen gebeuren door de persoon die hem heeft aangevraagd.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft kunt u bij de gemeente vragen of u kwijtschelding mag van de gemeentelijke belastingen. Doe dit samen met uw contactpersoon bij vluchtelingenwerk of maak zelf een afspraak met de gemeente. Om kwijtschelding aan te vragen moet u een formulier aanvragen bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hilversum te kijken.

U kunt voor de volgende zaken kwijtschelding aanvragen:

 • De watersysteemheffing ingezetenen (Waternet)
 • De zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet)
 • Hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond)
 • De afvalstoffenheffing
 • De rioolheffing

Verhuizen

Wanneer u verhuist binnen Hilversum kunt u dit online doorgeven via Verhuizen op de website van gemeente Hilversum. U kunt dit doen tot 5 dagen na de werkelijke verhuizing. Als u naar een andere gemeente toe verhuist of u komt van een andere gemeente vandaag, dan kunt u dit ook online regelen.
De wijziging zal ongeveer 4 weken duren. U kunt voor meer informatie over verhuizen op de website van gemeente Hilversumkijken.

Bezoek burgerzaken

Burgerzaken is er voor iedereen die in Hilversum woont. Als u een vraag heeft dan kunt u er van Maandag tot en met vrijdag binnenlopen van 9.00 uur ´s ochtends tot 13.00 uur ‘s middags. Op donderdagavond is het ook mogelijk tussen 17.00 uur en 19.30 uur langs te komen. Het adres is Dudokpark 1.

Wij adviseren u:

 • Voor meer informatie over burgerzaken naar website van de gemeente te gaan.
 • Als u iets wilt regelen en er zelf nog niet uit komt, kunt u hulp vragen aan vluchtelingenwerk.
 • Voor de kosten en voor meer informatie naar de website van de gemeente Hilversum te gaan.
 • Kwijtschelding aan te vragen samen met uw contactpersoon bij vluchtelingenwerk