بانک لباس

بانک لباس

جامعه کلیسای هزاران هلیل دارای یک بانک لباس است که در آن افرادی که به لباس نیاز دارند می توانند به صورت رایگان بپردازند. صفحه فیس بوک بانکی لباسرا برای تاریخ هایی که می توانید برای یک فنجان قهوه خوب و یک گفتگوی خوب بیابید، بررسی کنید.

شما هم همیشه می توانید از یک قرار ملاقات برای آشنا شدن استفاده کنید. شماره تلفن را در صفحه اطلاعات فیس بوک خود پیدا کنید.

ما به شما توصیه می کنیم:

• اگر به لباس نیاز دارید، از بانک لباس استفاده کنید.
• حضوری به اونجا تشریف ببرید و با مردم جدید اشنا بشوید