Gezinshereniging

Gezinshereniging

Gezinshereniging

U heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat uw gezinsleden naar Nederland mogen komen. De Procedure van gezinshereniging wordt meestal al vanuit het AZC opgestart en is lang en moeilijk. Als u zich in een gemeente vestigt zult u verder worden begeleid door een juridisch of de contactpersoon van vluchtelingenwerk om de procedure af te ronden.

Om uw gezinsleden met de procedure gezinshereniging naar Nederland te laten komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden voor gezinshereniging

 • U behoort tot het gezin van de aanvrager die een asiel heeft gekregen in Nederland. U bent :
  • De partner van de aanvrager.
  • Het minderjarige kind van uw gezinslid of van de partner van uw gezinslid. Deze mag niet van een andere partner zijn dan de aanvrager of de partner van de aanvrager in deze procedure gezinshereniging.
  • Het jongvolwassen kind tot ongeveer 25 jaar oud van de aanvrager en moet een deel van het gezin zijn. Als kinderen ouder dan 25 jaar zijn moeten zij kunnen bewijzen dat ze erg afhankelijkheid zijn van de aanvrager.
  • De biologische vader of moeder van de aanvrager. De aanvrager is alleenstaand, minderjarig en ongehuwd.
 • U bent met de aanvrager naar Nederland gereisd of eerder. Of doet op tijd een asielaanvraag. Dit moet binnen 3 maanden nadat de aanvrager een verblijfsvergunning heeft gekregen.
 • U behoort tot het gezin van de aanvrager voor en tijdens de reis naar Nederland.
 • De aanvrager heeft een zelfstandige verblijfsvergunning asiel.
 • De aanvrager heeft u genoemd tijdens de asielprocedure.
 • U en uw  partner zijn beiden 18 jaar of ouder.
 • U bent kind van een gezinslid in Nederland en de achterblijvende ouder geeft toestemming voor vertrek naar Nederland.
 • Uw partner of , ouder of kind verklaart dat hij de referent is.
 • De gezinsband die er is met de persoon die via gezinshereniging naar Nederland wilt komen moet zoveel mogelijk bewezen worden met officiële en onofficiële documenten.

Wachten op uw beslissing

De IND heeft altijd een bepaalde periode waarin zij een beslissing nemen. Let op hoe lang die periode moet zijn door te kijken op de website van de IND of het te vragen aan vluchtelingenwerk. Wanneer de IND geen beslissing neemt binnen de bepaalde periode kunt u hen in gebreke stellen. Vraag aan vluchtelingenwerk of een “INGEBREKESTELLING” mogelijk is.

Wij adviseren u:

 • Op de website van de IND te kijken voor meer informatie. Deze website is in het Nederlands.
 • Binnen 3 maanden de aanvraag te doen, na de 3 maanden zult u de normale procedure voor verblijf als familie- of gezinslid moeten doorlopen. Lees hierover meer op de website van de IND.