Opvang

Opvang

Peuterspeelzaal

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn er peuterspeelzalen. Kinderen gaan hier 2 tot 5 dagdelen per week naar toe. Hier spelen kinderen samen en worden ze spelenderwijs voorbereid op de overgang naar de basisschool. Soms worden peuterspeelzalen omgevormd tot kindercentrum. De peuters worden dan langer opgevangen waardoor hun ouders de gelegenheid krijgen om betaald werk te vinden waardoor ze vervolgens recht hebben op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor wordt peuteropvang in veel gevallen veel goedkoper dan de huidige peuterspeelzaal. Er komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Daarna gaan de kinderen naar de basisschool.

Kinderopvang

Voor kinderen van 4 tot 12 kan er ook voorschoolse en naschoolse opvang worden geboden door de kinderopvang. Dit betekent dat kinderen van school worden opgehaald door de kinderopvang en daar spelen totdat u ze weer komt ophalen. Deze voorziening is van schooltijd tot ongeveer 18:00 uur open. Als u vroeg moet werken kan de opvang ook voor schooltijd plaatsvinden van 7:00 totdat school begint. De kinderopvang brengt uw kind naar school.

Gastouder

Een gastouder is een ouder die kinderen van andere ouders opvangt tegen een vergoeding voor het dragen van de verantwoording voor de kinderen (het is dus geen loon). Gastouderbureaus kunnen verbonden zijn aan kinderopvangorganisaties, maar kunnen ook zelfstandig zijn. Ook gastouders moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang. Voor het recht op kinderopvangtoeslag dient de gastouder en het gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang (LRKP) geregistreerd staan. In dit register staan de gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan de wettelijke eisen.

Naschoolse opvang

De Naschoolse opvang (NSO), soms ook buitenschoolse opvang genoemd, is de opvang van kinderen na afloop van de school. De kinderen worden bij de school afgehaald en krijgen daarna een programma van activiteiten aangeboden, meestal tot ongeveer 6 uur, wanneer de ouders de kinderen op moeten halen.

Naschoolse opvang is er voor de kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs, van 4 tot 12 jaar, maar kinderen van 4 tot 9 voelen zich er meestal meer door aangesproken dan kinderen van 10 tot 12. Oudere kinderen vinden het aanbod te saai en willen zelf hun tijd indelen.