Participatieverklaringstraject

Participatieverklaringstraject

Participatieverklaringstraject

De Nederlandse overheid heeft sinds 1 oktober 2017 het participatieverklaringstraject toegevoegd aan het inburgeringstraject. U zult van de overheid een brief ontvangen waarin staat wat u moet weten van de Nederlandse maatschappij en dat u verplicht bent het participatieverklaringstraject binnen 1 jaar af te ronden.

Er wordt een participatieverklaring workshop gegeven door vluchtelingenwerk. Hierin maakt u kennis met de rechten, plichten en de belangrijke waarden van de Nederlandse maatschappij. U zult hierin met verschillende werkvormen kennis opdoen en over de belangrijke onderwerpen in gesprek gaan.

Na afloop van de workshop zult u uw handtekening zetten onder een document waarin u verklaart dat u de spelregels van de Nederlandse maatschappij begrijpt en zult respecteren. Het ondertekenen en uitreiken van de participatieverklaring zal samen met de wethouder plaatsvinden.

Wat leert u tijdens de workshop

  • Dat iedereen in Nederland gelijk is
  • Dat iedereen zijn eigen partner mag kiezen
  • Dat iedereen zelf mag kiezen wat hij gelooft
  • Dat iedereen naar school mag
  • Dat iedereen mag zeggen wat hij vindt zonder te discrimineren
  • Dat we voor onszelf zorgen, voor elkaar en dat de overheid mensen helpt die dat nodig hebben

Wij adviseren u:

  • Mee te doen aan de participatieverklaring workshop van vluchtelingenwerk
  • Binnen 1 jaar na inschrijving bij de gemeente zo snel mogelijk de participatieverklaringstraject af te ronden, anders krijgt u een boete.
  • Voor meer informatie contact op te nemen met uw contactpersoon bij vluchtelingenwerk of op de website van de overheid te kijken.