Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

In Nederland hebben wij een hoop geregeld om ervoor te zorgen dat mensen niets te kort komen. Dit noemen wij ons sociale stelsel. Hierin zijn zaken zoals uitkeringen, toeslagen en kinderbijslag geregeld.

Welke sociale voorzieningen zijn er?

Er zijn meerdere sociale voorzieningen en u kunt ze niet allemaal bij de gemeente aanvragen. Hieronder ziet u een lijst van de verschillende uitkeringen en toeslagen met daarachter waar u ze kunt aanvragen. Dit zijn niet alle sociale voorzieningen maar wel de belangrijkste.

Bijstandsuitkering

U zult de bijstandsuitkering aanvragen op dezelfde dag, van het ondertekenen van de huurcontract van uw woning. Dit gaat u samen doen met uw contactpersoon van vluchtelingenwerk. Dit doet u op het sociaal plein bij de gemeente Hilversum. Zorg ervoor dat u begrijpt met welke regels u te maken krijgt als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Kijk op de website van de gemeente Hilversum voor meer informatie.

Huurtoeslag

U kunt de Huurtoeslag aanvragen als u en uw partner samen niet meer verdienen dan de inkomensgrens. De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten voor het huren van een woning. Er zijn situaties waar u recht heeft op meer huurtoeslag. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Zorgtoeslag

U kunt de zorgtoeslag aanvragen als u en uw partner samen niet meer verdienen dan de bepaalde inkomensgrens. Dit is bedoeld als een bijdrage voor de ziektekostenverzekering. U kunt op de website van de belastingdienst kijken voor een overzicht van waar u recht op heeft.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan kunt u kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. U kunt voor een bepaald aantal uur per maand een bijdrage krijgen voor de kosten van opvang. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Kinderbijslag

Iedereen in Nederland heeft recht op kinderbijslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor het opvoeden van uw kinderen. U ontvangt kinderbijslag voor uw kind van 0 tot 18 jaar wordt. Het maakt niet uit of het uw eigen kind is, uw pleegkind of u stiefkind. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Kindgebonden budget

Als u kinderbijslag ontvangt kunt u misschien ook kindgebonden budget ontvangen. Dit is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor het opvoeden van uw kinderen. Of u recht heeft op het kindgebonden budget hangt af van het inkomen van uw gezin. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie.

Wij adviseren u:

  • Zich goed te laten informeren over de toeslagen.
  • Altijd goed de juiste gegevens door te geven als u een aanvraag doet of als er iets wijzigt in uw situatie
  • Voor meer informatie op de websites van de overheid te kijken in de bovenstaande alinea’s.