Spreekuur Voor Statushouders
SPREEKUUR VOOR STATUSHOUDERS

Spreekuur Voor Statushouders

Nieuwe in Hilversum Noord

Elke 1e dinsdag van de maand zijn er 2 buurtbewoonsters (dames) die verschillende talen spreken (Arabisch, Koerdisch, Turks, Perzisch, Engels) die de statushouders of anderstaligen op weg kunnen helpen. Dit zijn dus geen professionals die allemaal dingen op gaan pakken, maar weten wel de weg binnen de wijk en kunnen doorverwijzen naar wat er nodig is. Ook kunnen zij inventariseren welke vragen er leven in onze wijk en kunnen we kijken of we iets kunnen ontwikkelen voor deze groep op collectief niveau.
Woon jij in Hilversum Noord, en heb je een vraag of wil je weten wat je moet doen?
Kom dan naar Lopes Dias Elke 1e Dinsdag van de Maand tussen 13:00 en 15:00 uur.
Voor meer informatie kunt u vragen naar
Jaco van der Velden
Opbouwwerker Hilversum Noord oost
Lopes diaslaan 213
1222 VE Hilversum
t. 035-6422470