stap 1 u verblijft in het azc

stap 1 u verblijft in het azc

U verblijft in het AZC

Gefeliciteerd u heeft een verblijfsvergunning gekregen. Uw nieuwe woonplaats wordt zo spoedig mogelijk aan u bekend gemaakt en tevens zal de gemeente u zo spoedig mogelijk een woning beschikbaar stellen. Maar tot die tijd verblijft u in het AZC en heeft u rechten, plichten en andere mogelijkheden. Lees hieronder meer over uw verblijf in het AZC

Rechten

  • U ontvangt weekgeld, hiermee kunt u boodschappen en kleding kopen.
  • U krijgt een ziektekostenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
  • Kinderen die leerplichtig zijn hebben recht op onderwijs.
  • U heeft recht op gezinshereniging, dit moet u binnen 3 maanden aanvragen nadat u recht heeft op een verblijfsvergunning.
  • U mag 24 weken per jaar betaald werk doen of als zelfstandig ondernemer werken, dit kan alleen met een TWV.

Plichten

  • Tijdens u verblijf in het AZC zijn er huisregels en daar moet u zich aanhouden.
  • U moet zich regelmatig melden bij de Vreemdelingenpolitie en het COA voor de inhuisregistratie.

Wij adviseren u:

  • Zo snel mogelijk de aanvraag voor gezinshereniging te doen
  • Mee te doen met de educatieve programma’s en taallessen van het AZC

In stap 2 leest u meer over de kennismaking met de gemeente Hilversum