Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil sociale uitsluiting voorkomen van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wilt u dat uw kind (weer) mee kan doen met zijn of haar leeftijdgenootjes? Leergeld kan u daarbij helpen. Daarbij past zij de volgende werkwijze toe:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie Vraagt u Leergeld om hulp? Dan krijgt u bezoek van een opgeleide en geïnformeerde bemiddelaar. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u uw vragen en persoonlijke situatie. De bemiddelaar toetst uw inkomen- en (eventuele) schulden.

Stap 2: Bemiddeling De bemiddelaar bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wordt gekeken naar bestaande voorzieningen van bijvoorbeeld gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet Zijn er geen voorzieningen of zijn de voorzieningen niet toereikend? Dan kan Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. De voorwaarde is altijd dat de hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting van uw kind(eren) door het ‘meedoen’.

Stap 4: Follow-up en nazorg Ook na afhandeling van uw aanvraag blijft u in contact met Leergeld. Afhankelijk van uw situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Meer weten? Kijk op www.leergeldhw.nl voor meer informatie. Of bel 06 814 101 55. Leergeld is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.