Zorgplicht ouders en school
Zorgplicht ouders en school

Zorgplicht ouders en school

Verwachtingen van ouders:

Elke school vraagt van ouders betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dit betekent dat ouders geacht worden om de nieuwsbrieven te lezen, aanwezig te zijn op informatieavonden en op gesprek te gaan bij de leerkracht waar het rapport van uw kind wordt besproken. Ook als de u de taal niet helemaal machtig bent wil de school graag goed in contact met u zijn. Uw telefoonnummer en e mail moet bekend zijn bij de school zodat u bereikbaar bent bij calamiteiten. Het is belangrijk om te weten wat uw kind wel en niet kan en waar het nog in kan oefenen. Ook kunt u thuis activiteiten ondernemen om uw kind te helpen bij het schoolwerk:

  • Vragen stellen wat het kind die dag heeft geleerd en daarop doorvragen; voorbeelden laten maken
  • Voorlezen of samen lezen: juist in de moedertaal voorlezen is erg goed voor de ontwikkeling, nadat u heeft voorgelezen een vraag stellen zoals: wat denk je dat nu gebeurt of wat zou jij doen in deze situatie of wie zijn de hoofdpersonen.
  • Naast uw kind zitten als het huiswerk heeft; in de nabijheid zijn zonder dat u echt helpt is al ondersteunend.

Zorg op school

De school zal er alles aan doen om het aanbod te bieden dat uw kind zich goed ontwikkelt. Soms kan het zijn dat leerlingen veel meer nodig hebben om zich goed te ontwikkelen dan de school kan bieden. Dan kan het zijn dat de leerling extra ondersteuning krijgt maar wanneer dit niet voldoende is kan de leerling ook worden geplaatst op een school waar zij dit wel kunnen bieden door bijv: kleine groepen of leerkrachten die meer opleidingen hebben gevolgd. Leerlingen kunnen alleen naar deze scholen als de reguliere school aangeeft dat dit nodig is. 

Samenwerkingsverband Unita

Is een overkoepelende onderwijsorganisatie in regio Gooi en Vechtstreken die zich inzet voor uw kind, wanneer er sprake is van speciaal onderwijs.
Wanneer heeft uw kind speciaal onderwijs nodig, en hoe herkent u het als ouder?

  • Als u kind problemen ondervindt in de klas. (gedragsproblemen, concentratie problemen)
  • Als blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft.
  • Wanneer er bij uw kind sprake is van hoogbegaafdheid
  • Als uw kind naar een andere school moet, wat meer past bij uw kind

In al deze bovengenoemde mogelijkheden, is het van zeer belang dat u goed overlegt met de huidige schoolleiding. De school heeft namelijk een grote zorgplicht naar uw kind en u als ouder.