Vluchtelingenwerk Hilversum

Vluchtelingenwerk Hilversum

Vluchtelingenwerk Hilversum is een lokale afdeling van Vluchtelingenwerk West en Midden

Nederland en maakt deel uit de landelijke organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Het team van meer dan 80 enthousiaste vrijwilligers wordt ondersteund en aangestuurd door twee teamleiders. Wij begeleiden de statushouders die in de gemeente Hilversum en Wijdemeren wonen.

De statushouders worden begeleid door maatschappelijke begeleiders, juridische begeleiders, budgetcoaches, taalcoaches en jobcoaches. Vluchtelingenwerk begeleidt de statushouder 2 jaar lang om de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving te vinden. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de statushouders zodat zij snel zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.

Statushouders kunnen een afspraak maken met hun begeleiders of op een spreekuur komen.
Onze spreekuren zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13:00 en 15:00 uur.
Tijdens onze spreekuren zijn onze vrijwillige tolken (Arabisch, Farsi en Tigrinya) aanwezig.

Vluchtelingenwerk West Midden Nederland Vestiging
Orchideestraat 8
1214 BJ Hilverseum
035-6239838