Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

De gemeente Hilversum heeft een website waarop alle zorg en ondersteuning voor zijn inwoners wordt geregeld. Het gaat hier om de Jeugdwet leeftijd 0 tot 18 of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) leeftijd 18+.

U kunt hier terecht voor het regelen van:

  • De zorg die u ontvangt bekijken
  • De zorg die u ontvangt beoordelen
  • Een klacht indienen over uw zorg en ondersteuning
  • Een Wmo-taxi rit boeken
  • Uw eigen risico berekenen
  • Uw persoonsgebonden budget (PGB) bekijken en wijzigingen doorgeven
  • Zorgaanbieders zoeken en vergelijken via de website van KiesZO.nl

WIj adviseren u:

  • Als u gebruik wilt maken van de website contact op te nemen met uw contactpersoon van vluchtelingenwerk. Let op: u moet hiervoor inloggen met uw DigiD.
  • Als u er niet uitkomt op de website van de gemeente Hilversum te kijken voor meer informatie.